Tehtäviitä eläviitten ympäri – Oppgaver om ville dyr

Veggbilde

1. Lag et stort veggbilde

En fin aktivitet for å spleise sammen en ny gruppe i begynnelsen av et skoleår, er å lage et stort veggbilde sammen. Bildet under er laget av kvensk- og finskelever i 2. klasse ved Lakselv skole i 2002.

1. Gå en tur i nærmiljøet og saml blader og kvister.
2. Lag et naturbilde på papp eller gråpapir. Bruk også maling om nødvendig.
3. Velg ut dyr og fugler fra for eksempel Hericopermene eller fra ukeblader.
4. Klipp, fargelegg og lim.
5. Skriv navn på dyr og planter på kvensk.

Lag spørsmål og svar til motivene på bildet og få på den måten også den muntlige biten med. Elevene kan selv lage spørsmål. Det er lurt å forsøke å få med bilder av dyr som gjør forskjellige ting når man skal velge ut bilder. På den måten blir det lettere å lage spørsmål til bildet.

Eksempel: Mitä jänis tekkee? Se laukkoo /juoksee. Kuinka monta hirvee kuvassa oon? Kolme. …

 

2. Lag et vinterlandskap

Landskapet under er laget av elever i 2. klasse ved Lakselv skole 2006.

3. Lag et spill, for eksempel dyrelotto eller minnespill.

4. Skriv en historie

Skriv en historie og fortell om hvert enkelt dyr og hva de gjør. Se temalistene med dyre-, fugle- og plantenavn.

COAT populærvitenskapelig material inneholder feltguiden SPOR og  mange undervisningsaktiviteter.