Laivan oon lastattu – Min båt er lastet med

Tilbehør:

  • En ball
  • Ei lita pute, kongle el. som kastes til nestemann som skal si hva båten er lastet med.

Det er flere måter å leke denne leken på:

Barna kan selv velge hva båten er lastet med og få brukt ord som de allerede kan.

Eller:

En voksen har valgt ut noen ting som ligger framme og ungene kan selv velge blant tingene:

Laivan oon lastattu munila, palloila, kivilä, kirjoila, rusinoilla, (ord for gjenstander skal stå i adessiv flertall)

Eller:

Et tema, f.eks leker, bær, dyr, frukt, mat …

Laivan oon lastattu karhuila, äpöilä (dukker), marjoila, hilloila, mustikoilla, puoloila, elläimillä, kissoila, koirila, lehmilä, äpylillä, appesiiniilla, kakoila, kalakakoila, leivilä

Eller:

Man må finne på ord som begynner på en viss bokstav (vanskelig i barnehagen)

Laivan oon lastattu – KOOLA! (med K): kissoila, koirila, kirjoila, kruunuila, karamelliilla, kukila

Variér:

Kast ballen, kongla, puta til en i ringen og si:

Minula oon kaksi kissaa, monta kirjaa, paljon rahhaa, paljon rusinoita
(Barna lærer å bruke tallord mm., partitiv entall og flertall og de lærer å fortelle hva de har.)

Eller:

Tässä laivassa oon ihmissii, lapsii, munnii, rahhaa, mustikoita, sukkii
(Barna lærer å bruke partitiv flertall.)

Eller:

Mie menen kothiin, kaupphaan, metthään, koulhuun … (illativ)
Mie tulen kaupasta, mettästä, koulusta … (elativ)

Gjør det enda litt vanskeligere med å ta med et adjektiv eller farge:
Laivan oon lastattu isoila palloila, pienilä palloila, mustila kissoila, sinisillä sukila