Kunka monta askeletta – Hvor mange skritt

HVOR MANGE SKRITT …?
KUINKA MONTA ASKELETTA …?

Her kan man velge å øve på for eksempel ord for familiemedlemmer, dyr o.l.

Et barn står med ansiktet mot veggen. De andre står fire-fem meter bak.

Alle skal være noe, én er jänis, en annen kettu osv.

Den som er ”utroper” velger seg ut et dyr og roper: jänis – kolme.

Den som er hare kan forflytte seg tre skritt nærmere osv. Den som først får gitt ”utroperen” en klapp på skulderen blir ny ”utroper”.