Olla ja omistaat – persoonapronomenit – Å være – å ha – personlige pronomen

Olla – Å være

Mie olen tytär/poika.Jeg er ei jente/gutt.
Sie olet tytär/poika.Du er ei jente/gutt.
Hän oon tytär. / Hän oon poika.Hun er ei jente. / Han er en gutt.

Met olema tyttäriitä/poikkii.

Met olema tyttäriä/poikia.

Vi er jenter/gutter.

Tet oletta tyttäriitä/poikkii.

Tet oletta tyttäriä/poikia.

Dere er jenter/gutter.

Het oon tyttäriitä/poikkii.

Het oon tyttäriä/poikia.

De er jenter/gutter.

 

Å ha

Jeg har …Minula oon …
Du har …Sinula oon …
Hun/Han har …Sinula oon …
Vi har …Meilä oon …
Dere har …Teilä oon …
De har …Heilä oon …
Anne/Per har …Annela/Perilä oon …
Anne og Per har to/mange barn.Annela ja Perilä oon kaksi/monta lasta.

Persoonapronomenit – Personlige pronomen

Minun mamma/pappa/sisar/veli

Min mor/far/søster/bror

Sinun mamma/pappa/sisar/veli
Din mor/far/søster/bror
Hänen mamma/pappa/sisar/veli
Hennes/Hans mor/far/søster/bror
Meiän mamma/pappa/sisar/veli
Vår mor/far/søster/bror
Teiän mamma/pappa/sisar/veli

Deres mor/far/søster/bror
(2. person flertall)

Heiän mamma/pappa/sisar/veli

Deres mor/far/søster/bror
(2. person flertall)