Å være – å ha – personlige pronomen

Å være

Jeg er ei jente.Mie olen tytär.
Du er ei jente.Sie olet tytär.
Hun er ei jente./Han er en gutt.Hän oon tytär./Hän oon poika.
Vi er jenter/gutter.Met olema tyttäriitä/poikkii.
Dere er jenter/gutter.Tet oletta tyttäriitä/poikkii.
De er jenter/gutterHet oon tyttäriitä/poikkii.

Å ha

Jeg har …Minula oon …
Du har …Sinula oon …
Hun/Han har …Sinula oon …
Vi har …Meilä oon …
Dere har …Teilä oon …
De har …Heilä oon …
Anne/Per har …Annela/Perilä oon …
Anne og Per har to/mange barn.Annela ja Perilä oon kaksi/monta lasta.

Personlige pronomen

Min mor/far/søster/bror …Minun mamma/pappa/sisar/veli …
Din mor/far/søster/bror …Sinun mamma/pappa/sisar/veli …
Hennes/Hans …Hänen …
Vår …Mei’än …
Deres … (2. person flertall)Tei’än …
Deres … (3. person flertall)Hei’än …