Regler om sjura og lomen

En informant fra Skallelv fortalte dette:

Lomen er redd for at vannene skal tørke ut.
Den vil at det skal regne mye og roper hele tiden: ”Totta sattaa! Totta sattaa!”.
Det betyr ”Klart det regner! Klart det regner!”
Når barna hørte lomens skrik, ble de glade.
Hvis det kom regn så kunne de gå hjem. Man jobbet ikke med slåtta i regnvær.

Lorrui harakasta – Regler om sjura

Harakka istui aiđan päälä.
Ämmä huusi: POIS!
Nedtegnet av Terje Aronsen, Børselv

Harakka istui aiđan päälä,
Räknäs niitä naulan päitä.
Niitä piti olla viis;
yks – kaks – kolme – nelje –viis!

Nedtegnet av Terje Aronsen, Børselv

Harakka istuu puusa,
yvinkontti suusa.
Luki niitä, näitä naulanpäitä.
Taisi tulla viisitoista;
yks – kaks – kolme –
neljä – viis – kuus – seittemän –
kaheksan – yheksän – kymmenen –
ykstoista – kakstoista –
kolmetoista –neljätoista –
viistoista.

Nedtegnet av Elsa Ingilæ Haldorsen, Bugøynes