Oppgaver om fugler

1.

Klippaa kuovin ja färjää sen.

Klipp ut spoven og fargelegg den.

2.

Laita pesän kuivista heinistä.

Lag et rede av tørt høy.

3.

Haje nelje kivvee ja pane net peshään.

Let etter fire steiner og legg de i redet.

4.

Pane kuovin munniin pääle. Niin lintu hauttoo munnii.

Legg spoven på eggene. Det er slik fuglen ruger.

2. Minun lintu

Gå ut i nærmiljøet for å observere fugler.

Velg en av fuglene som du ser.

Lag en skisse av fuglen og skriv litt om den.

Lån ei fuglebok på skolens bibliotek.

Tilbake i klasserommet kan du fargelegge den eller velge et tegneprogram og tegne på data.

Kall siden Minun lintu.

1. Skriv navnet på fuglen og fargelegg den.

2. Skriv litt om fuglen på kvensk:

– er den stor eller liten
– hvilke farger har den
– hva spiser den
– hvor mange egg legger den
– hvor så du den
– hvilken dato, dag, måned, årstid

3. Les tekstene høyt for hverandre

4. Lag en utstilling av fugletegningene i grupperommet.

3. Talekor

Velg ei av fuglereglene og lag et talekor.

Gruppa kan framføre det ved ei passende anledning, f.eks på avslutningen om våren.

4. Kort med en fantasifugl

1. Lag din egen fugl av blader om høsten

Eller:

2. Ta maling på fingertuppene eller på en svamp og lag et kort med mange
småfugler. Tegn nebb og bein.

3. Velg ei fugleregle og skriv det på kortet og send det til den du vil.