Tehtäviitä – Oppgaver

1.

(For de minste)
Fargelegg bildene og les høyt fra heftet Pikku kissanpoika av Else Olsen.

2.

(For de minste)
Lag et hefte med tekst og tegninger om husdyr. Velg husdyrnavn i Porsanger eller spør gamle i bygda om de husker hvilke navn som ble brukt. Skriv korte setninger på kvensk om hvert dyr. Les for hverandre og vis tegningene.

3.

a) Lag ei bygd med gårder eller et lite tettsted i miniatyr, se bilde.
b) Ta bilder fra ”bygda” eller ”tettstedet”, for eksempel katta på tunet,hunden som bjeffer, barn i lek osv.
c) Gi personene, gårdene og dyra kvenske navn. Husk at katta og evt.hunden også må få kvenske navn.
d) Lag et hefte med fortellinger om hvem som bor der, hva de lever av, gjør på fritiden, hva de har osv.