Korttileikki – Kortlek

Lag kort for å øve på nye ord

1. Finn bilder fra forskjellige situasjoner og/eller dyr og gjenstander.

2. Lag kort med ett bilde og ett ord som vist på eksemplet.

3. Lag så mange kort du vil, men på det siste kortet limer du inn ordet til det
første bildet; her vil det være KISSA. Når du klarer dette så har du lært mange nye ord.

For de minste:

Ordene skrives med store bokstaver.

For større elever:

Lag kortspill for å øve på grunnleggende setningstyper.

Skriv inn hele setninger og finn setningen til et bilde som viser noe man gjør i hverdagen, et bilde av et dyr eller ting som man har.

Bilde av en som spiser.
Finn setningen som passer til, for
eksempel: Mie syön.

Bilde av en katt.
Finn setningen, for eksempel:
Minula oon kissa.