forord arbeidsgruppe
lærerveiledning

Tervettulemaa
opiskelemhaan!

 

Video - Dans

Språkinnlæring på dansegulvet

Kvensk- og finskelever fra Børselv oppvekstsenter og Lakselv skole lærer kvensk på dansegulvet.
Porsanger kommune v/oppvekstleder Bjarne Huru søkte i 2011 om midler til å få laget lærebøker i kvensk: Minun kieli – Minun aaret for 3.-4. årstrinn. Fylkesmannen i Troms bevilget penger til prosjektet som kommunen står ansvarlig for. Fylkesmannen i Finnmark har gitt en tilleggsbevilgning til prosjektet i 2012.
Språkinnlæring behøver ikke å foregå i et klasserom og slett ikke være kjedelig. Pirjo Paavalniemi fra Kvensk institutt – Kainun institutti har skrevet en regle om kroppen som er tatt med i Minun kieli – Minun aaret for 3. klasse under temaet «Kroppen». Målet med temaet og regla er at elevene skal lære navn på kroppsdelene på kvensk.

I all undervisning er det viktig å ta i bruk alle sansene; det visuelle, auditive og det fysiske/kroppslige. Alle har vi en kinestetisk sans og lærer mye gjennom bevegelse. Det som skal læres huskes lettere hvis man kan ta kroppen i bruk. Av erfaring vet vi at et variert opplegg fenger mer enn bare teoretisk undervisning, noe som også gjelder i språk-undervisningen. Selvsagt skal man også ha det gøy i språktimene og det å lære navn på kroppsdeler lærer man best ved å bruke kroppen samtidig som man sier regla og danser.Kvensk- og finskelever fra Børselv oppvekstsenter og Lakselv skole tok utfordringen sammen med Pirjo Paavalniemi, lærerne Else Olsen, Ann-Mari Isaksen og Tove Hansen og lærebokforfatter Agnes Eriksen og laget en bevegelseslek/dans til regla.
For å inspirere andre elever og lærere ble forestillingen filmet av Mervi Haavisto fra Kainun institutti – Kvensk institutt. Opptakene ble gjort på instituttet våren 2012.

Dette var inspirerende og noen laget i tillegg en dans om en robot og en zombie.

Agnes Eriksen


 
 
Video
 
 
 
  © Kainun institutti - Kvensk institutt