forord arbeidsgruppe
lærerveiledning

Tervettulemaa
opiskelemhaan!

 

Været

Mål:
• bruke ordliste i egen språklæring
• lære ord og uttrykk knyttet til været
• lære å forstå og bruke kvensk i enkle samtaler om vær og vind
• ta del i kvensk kultur gjennom rim og regler

Aurinko paistaa Raisissa
Stian Richardsen 4. kl
Rässikäinen - Sørkjosen

Last ned filer:

 

 

 

 

 

 

 

  © Kainun institutti - Kvensk institutt