forord arbeidsgruppe
lærerveiledning

Tervettulemaa
opiskelemhaan!

 

Familie - Personnavn

Kuka hän oon? Hvem er dette?

Parta-Pekka ~ Skjegg-Peder
Ser du at Peder har en spesiell bart og et spesielt skjegg.
Han har skjegg i øret også.
Derfor har han fått tilnavnet Skjegg-

http://www.finsk.no/index.php/no/kvensk-navnetradisjon kan du lese om personnavn fra Nordreisa, innsamlet av Bente Imerslund.
Bente skriver at folk kan få navn:

  1. etter bostedet, f. eks. Kaupin Pekka ~ Peder fra gården Kauppi. Gården heter Hallen på norsk.
  2. etter far og mor og også etter besteforeldre eller ektefelle, slik som Sigfrid ~ Sifferi. Hans sønn Peder heter på kvensk Sifferin Pekka.
  3. etter yrke, arbeid, egenskaper, utseende eller lignende: Ahma-Jussa ~ Jerve-Jussa.

Gå inn på nettsiden til Bente og les mer om personnavn eller les artiklene hun har skrevet, se http://www.ub.uit.no/baser/kvensk Universitetsbiblioteket i Tromsø: Kvensk bibliografi.
Dette er spennende stoff som kan brukes i undervisningen.

Last ned filer:

 

Artikler:

Imerslund, Bente: Kvenske personnavn i Nordreisa - ei skattkiste hvor nøkkelen er i ferd med å ruste opp / s. 106-113 i Arina : nordisk tidsskrift for kvensk forskning/ Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. Årg. 2/Nr 1/2003.

Imerslund, Bente: Kvænsk/finske personnavn i Nordreisa =Kveeni/suomalaisia henkilönimiä Raisissa. S. 101-106. Menneske og miljø i Nord-Troms : årbok / 2001.

 

 

 

 

 

 

  © Kainun institutti - Kvensk institutt