forord arbeidsgruppe
lærerveiledning

Tervettulemaa
opiskelemhaan!

 

Familie

Mål:
• bruke ordliste i egen språklæring
• lære å forstå noen vanlige kvenske ord og uttrykk som angår en selv, familien og slekta
• forstå og produsere korte, enkle tekster
• lære å stille enkle spørsmål og svare på spørsmål knyttet til familie
• lære om kvenske personnavn

Minun koti
Inga Jensen 2. kl
Rässikäinen - Sørkjosen

Last ned filer:

 


 

 

 

 

 

  © Kainun institutti - Kvensk institutt