forord arbeidsgruppe
lærerveiledning

Tervettulemaa
opiskelemhaan!

 

Stedsnavn

Mål:
• lære terrengord og betydningen av slike ord
• lære om kvenske stedsnavn og hva de forteller om kvensk levesett

Tegning fra Nordreisa
Maria Reiersen 3. kl
Rässikäinen - Sørkjosen

Last ned filer:

 

 

 

 

 

 

  © Kainun institutti - Kvensk institutt