forord arbeidsgruppe
lærerveiledning

Tervettulemaa
opiskelemhaan!

 

Stedsnavn - Les mer

Lenker og litteratur:

www.kvenskestedsnavn.no
Databasen redigeres og oppdateres av Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus. Kvensk stedsnavntjeneste er en del av stedsnavntjenesten i Språkrådet.

www.finsk.no Dette er en nettside om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge, Sverige og Russland. Her vil du også finne litt om steds- og personnavn, søk under Norge.

www.statkart.no Klikk på: Gå til Norgesglasset. Der kan du søke for eksempel på rubrikken som det står Stedsnavn (til venstre på siden). For å få fram kart over stedet du ønsker må du kjenne skrivemåten på navnet.

www.fm.fylkesbibl.no Gå inn på: Søk i fylkesbibliotekets baser på emne: stedsnavn.

www.norgeskart.no Karttjeneste med fylkeskart og søk på adresser og stedsnavn.

http://sapmi.uit.no/sapmi/ExhibitionContainer.do?type=tema Tromsø museum – utstilling om samisk kultur og samfunn fra 1945 og fram til i dag. Her finner du også informasjon om stedsnavn. Søk på Tema –søk.

KART: Trespråklige kart fra Porsanger
Statens kartverk: Kartblad 2035 I Børselv 1994
                        Kartblad 2035 II Muŋkavárri 1994
                        Kartblad 2035 III Lakselv 1994
BØKER:
Imerslund, Bente/ Finske stedsnavn i Nordreisa / Nordreisa kommune 1993

ARTIKLER:
Imerslund, Bente / Hva forteller de finske stedsnavnene i Nordreisa om lokalhistorie? / s. 139-154 / Kvenenes historie og kultur : seminarrapport, Nordreisa 19.-21. september 1997 / Nord-Troms historielag 1998

Imerslund, Bente / Iakttagelser omkring finske stedsuttrykk og tilsvarende norske uttrykk : en kontrastiv undersøkelse / s. 193-203 / Ensimmäinen kansallinen fennistiikan symposiumi : Tromssassa 18.-20. huhtikuuta 1991, Tromssan yliopiston kielten ja kirjallisuuden laitos : esitelmät = Det første nasjonale fennistikksymposiet : Tromsø 18.-20. april 1991, Universitetet i Tromsø 1994

Rautio Helander, Kaisa: Yykeä ja Alattio / Pohjois-Norjan kveenien paikannimet / Kielikello / s. 22-25 / Nr 2, 2001

Rautio, Kaisa – Pedersen, Aud-Kirsti / Stadnamninnsamling i Nord-Troms / Menneske og miljø i Nord-Troms / Årbok 1984

Söderholm, Eira / Kvenske stedsnavn og navneloven - hvilken vei? / s. 61-65 / 10 år med Norske kveners forbund - Ruijan kveeniliitto : 1987-1997 / Norske kveners forbund 1997
 
Söderholm, Eira / Topografiset appellatiivit kielikontaktissa - esimerkkinä suomalais-lappalainen sanapari korva – goarvi. / s. 98-109
Ensimmäinen kansallinen fennistiikan symposiumi : Tromssassa 18.-20. huhtikuuta 1991, Tromssan yliopiston kielten ja kirjallisuuden laitos : esitelmät = Det første nasjonale fennistikksymposiet : Tromsø 18.-20. april 1991, Universitetet i Tromsø 1994

Söderholm, Eira / Semantiske forandringer i topografiske appellativer / Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking, Blindern 23. november 1990 : innleiingar og diskusjon / Avdeling for namnegransking, Universitetet i Oslo 1991

Söderholm, Eira / Stedsnavn i et språkbrytningsområde /s. 38-40 / Nytt om namn / Nr 10, 1989

Söderholm, Eira / Finske stedsnavn i Nord-Norge : forskninsstatus og perspektiver / s. 83-86 / Nordlyd / Årg. 15, 1989

Söderholm, Eira / Alattion suomalaiset tilusnimet / s. 102-107 / Kotiseutu / Nr 3, 1988

Söderholm, Eira / Etniske forhold i Alta omkring 1800 belyst ved stedsnamn / s. 111-131/ Nordkalotten i en skiftande värld : - kulturer utan gränser och stater över gränser : tredje nordiska symposiet om Nordskandinaviens historia och kultur / 1987

Söderholm, Eira / Mønstre innen et flerspråklig stedsnavnsystem / s. 7-17 /Namn og nemne / Årg. 3, 1986

Söderholm, Eira / Samspill mellom finske og samiske stedsnavn i Kvænangen / Heidersskrift til Kåre Elstad / Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø 1985.

Söderholm, Eira / Finske stedsnavn i Nord-Norge / Esitelmä kveeniseminaarissa 18.-20.10.1985 Raisissa / s. 7. / 1985

Söderholm, Eira / Alattion murteen vesistöappellatiivit / s. 43-62 / Sananjalka / Årg. 25, 1983

 

 

 

 

 

 

 

  © Kainun institutti - Kvensk institutt