forord arbeidsgruppe
lærerveiledning

Tervettulemaa
opiskelemhaan!

 

Natur

Mål:
• bruke ordliste i egen språklæring
• lære ord og utrykk knyttet til naturen for å kunne forstå og bruke kvensk om nære omgivelser, friluftsliv mm.

Les mer:

Beddari; Olavi: Niin saapi sanoa.

Beronka, Johan: Syntaktiske iagttagelser fra de finske dialekter i Vadsø og Porsanger. S. 110-111. Kristianina 1922.

Pyykkö, Vappu: Kvenske fortellinger og eventyr for barn og ungdom. Nedtegnet av J. Beronka og J. Qvigstad. Utvalgt og kommentert av Vappu Inkeri Pyykkö. 2. reviderte og omarbeidede utgave i samarbeid med Hanne Elin Utvik. Høgskolen i Finnmark. Undervisning 2006:4. Alta ∙ Alattio.

Qvigstad, J.: Finske fortællinger fra Kvænangen og Nordreisa. Tromsø museums aarshefter. Tromsø 1925.

Qvigstad, Just: De svake og listige er sterkere enn de tåpelige og sterke = Kehenot ja kavalat ovat viomakhammat ko tollot ja voimakhat. Et kvensk eventyr nedtegnet av Just Qvigstad. Redigeret av: Egil W. Sundelin. (Norsk og kvensk tekst)
Nord-Troms museums skrifter, Nord-Troms museum 2002.

Eriksen, Agnes (red.): Piu pau paukkuu. Kvenske rim og regler. Porsanger kommune 2003.

Isaksen, Kyrre (red.): På jakt- og fiskestier i Porsanger. Porsanger kommune 2004.

 

 

 

 

 

 

  © Kainun institutti - Kvensk institutt