forord arbeidsgruppe
lærerveiledning

Tervettulemaa
opiskelemhaan!

 

Les mer

Oversikt over nettsider, filmer, musikk og brosjyrer om kvener. Tips oss gjerne om flere interessante lenker.
Internettsider:

http://www.fm.fylkesbibl.no Finnmark fylkesbibliotek
http://www.kvenkultursenter.no Halti kvenkultur- og nasjonalparksenter, Nordreisa kommune
http://www.kvener.no E-post: post@kvener.no Nettsiden til Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto http://www.varangermuseum.no/no/vadso/ Ruija kvenmuseum er en del av museet
http://www.kvenskinstitutt.no Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur
http://www.kvenskestedsnavn.no Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus
http://www.finsk.no Imerslund, Bente (redaktør). Nettside om finskbeslektede folk, språk og
kulturer i Norge, Sverige og Russland
http://uit.no/humfak/tilsette/115 Kvensk undervisningsmaterial av Eira Söderholm
http://www.hum.uit.no/a/trond/ Om språk og språkteknologi av Trond Trosterud
http://www.sprakrad.no På Språkrådets nettsider: Juleevangeliet på kvensk.
http://www.ub.uit.no/baser/kvensk Universitetsbiblioteket i Tromsø: Kvensk bibliografi
uit.no/tmu Tromsø museum: 
- Kvenarkivet
- Foto@arkivet
- Musikksamlinga

http://www.sonjasiltala.net/kveenit.htm Personportrett
http://www.sonjasiltala.net/tunturimeri.htm Landskapsbilder

Filmer
Mikkelsen, Anstein: Vårt språk – våre vinger/Meän kieli – meän siivet. Norsk filminstitutt 1997. Videofilm.
Mikkelsen, Anstein: Kađonu loru.
Mikkelsen, Anstein: Det tause folkets stille død? En reise i kvenenes verden – i fakta og følelser. Iđut 2005. DVD, kan bestilles fra forlaget Iđut AS, 9710 Indre Billefjord, http://www.idut.no, e-post: idut@online.no
Mikkelsen, Anstein: Små fugler og evighetsblomster. Lars levi Læstadius - prest eller botaniker? Norsk filminstitutt 1999. http://www.nfi.no/filmbutikken/tittel.html?id=5918

Musikk
Graff, Ola: Av det raudaste gull. Tradisjonsmusikk i nord. ISBN 82-8104-034-3.
”Villrosa, den vakreste av alle roser” Kvensk musikk – en lite påaktet tradisjon s. 203-222. Sangene er lagt ut på museets nettsider http://uit.no/tmu - Musikksamlinga.

Karine & Kine: Kadonu loru. Iđut 2005. Cd’en kan bestilles fra forlaget Iđut AS, 9710 Indre Billefjord, http://www.idut.no, e-post: idut@online.no

Vennskap – Samhold/Ystävyys yhdistää (Kassett og tekstbok). Red. Av Venke Törmänen, Seppo Bruun og Arne Bråthen. Skoledirektøren i Finnmark. Vadsø 1989.

Brosjyrer
Kvendrakten – Kväänipuku. Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto. Tlf.: 77 69 65 02, e-post: post@kvener.no

Kieli kehtolahjanana – ja tie kaksikielisyytheen/Språk i vuggegave – og veien til tospråklighet (vil foreligge om kort tid). PPD for Midt-Finnmark IKS, Postboks 159, 9711 Lakselv.

 

 

 

 

 

 

 

  © Kainun institutti - Kvensk institutt