forord arbeidsgruppe
lærerveiledning

Tervettulemaa
opiskelemhaan!

 

Les mer - Artikler

Hefter som egner seg spesielt for grunnskolen:

Terje Aronsen: Bruk av lokalkunnskap i kvænskundervisninga. (Artikkel åpnes som pdf-fil)
Artikkelen finnes i boka: Ymmärys, kom frem! Red. Leena Niiranen. Landslaget for finsklærere i Norge. Alta, Alattio 1999.

Arvid Petterson: Den kvænske kulturen i Porsanger med hovedvekt på Børselv, 1999 (Artikkel åpnes som pdf-fil)

Livet langs elva. Elämä jokia pitkin.
Heftet kan bestilles fra:
Nordreisa kommune,
Postboks 174,
9156 Storslett.
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no
Telefon: 77 77 07 00
Telefax: 77 77 07 01

Isaksen, Kyrre (red.) På jakt- og fiskestier i Porsanger. Porsanger kommune, Oppvekstavdelingen 2004.

Eriksen, Agnes (red.): Piu pau paukkuu. Kvenske rim og regler. Porsanger kommune, Oppvekstavdelingen 2003.
Heftet kan bestilles fra:
Servicekontoret,
Porsanger kommune,
Rådhuset,
9712 Lakselv.
E-post: postmottak@porsanger.kommune.no
Telefon: 78 46 00 00
Faks: 78 46 00 01

 

 

 

 

 

 

  © Kainun institutti - Kvensk institutt